Opaľovanie

Opaľovanie nie je nebezpečné,nebezpečné je, ako sa opaľujete!

Slnko je život

Svetlo a slnko patria k základným živlom našej matky Zeme. Vďaka svojmu svetlu, teplu a energii je Slnko základným životným predpokladom pre ľudí, zvieratá a rastliny. Bez slnečného svetla by na Zemi nemohol existovať žiadny život. Vaše znalosti k téme „Slnko a pokožka“ sú teda niečím úplne základným, niečím veľmi pozitívnym.

Vedecké štúdie dokazujú:

Účinky Slnka na zdravie ľudí sú nesmierne dôležité. Slnko udržuje celý náš organizmus pri živote. Slnečné svetlo má mnoho biopozitívnych účinkov na našu látkovú výmenu, náš nervový systém, našu kožu, našu krv a stavbu kostí.

Informacie

Každý vie:

Ak sa na oblohe usmieva Slniečko, sme povznesenejší a celkovo máme lepšiu náladu. Opaľovanie znamená natankovať energiu a prebudiť chuť do života. Ak svieti Slnko, nič nás len tak ľahko nezlomí.

Všetky tieto pozitívne účinky sa dajú kontrolovane a cielene dosiahnuť s pomocou solárií. Vďaka soláriám sa dá vyrovnať nedostatok slnka, pokožka šetrne opáliť, a tým pripraviť na intenzívne prírodné slnko. Preto ak sa solárium správne používa, stáva sa zmysluplným zariadením.